Mironowicz, M. (2018). Działalność szkoły brackiej w Mińsku od II połowy XVI wieku do XVIII wieku. Elpis, (20), 79-84. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.09