Kuderski, K. (2018). Pojęcie serca jako źródła cnót w refleksji Filona z Aleksandrii. Elpis, (20), 65–69. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.07