Юзва, А. (2018). Przygotowanie do Lokalnego Soboru Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego po czasopiśmie „Niedzielne Czytanie”. Elpis, (20), 25-39. https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.03