Bendza, M. (2014). Prawosławie i ekologia. Elpis, (11), 111–130. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/20