Sawicki, D. (2017). Nauczanie staroobrzędowców pomorskich w kwestiach odnoszących się do śpiewu cerkiewnego. Elpis, (19), 67-78. https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.09