Бочков, П. (2017). Przegląd niekanonicznych prawosławnych jurysdykcji regionu nowosybirskiego. Elpis, (19), 59–66. https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.08