Pawełczyk-Dura, K. (2017). Spory o patriarchat symbolem zakończenia epoki synodalnej w dziejach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej początków XX wieku. Elpis, (19), 43–50. https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.06