Charkiewicz, J. (2016). Polskie ślady we współczesnym martyrologionie rosyjskim. Elpis, (18), 183–191. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.28