Borkowski, A. (2016). Autokefalia w świetle przygotowań do Wielkiego Soboru. Elpis, (18), 165–170. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.23