Pawełczyk-Dura, K. (2016). Życie i działalność cerkiewna metropolity Siergieja (Stragorodzkiego) do publikacji Deklaracji (1927). Elpis, (18), 157–163. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.22