Ненартович, А. (2016). Śpiew cerkiewny jako dyskurs społeczny. Elpis, (18), 137-144. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.19