Бочков, П., & Мартышин, Д. (2016). Historia kościelnych podziałów- główne pojęcia. Elpis, (18), 101–106. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.13