Pietrow, P. (2014). Reguły św. Bazylego Wielkiego. Elpis, (16), 119–126. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/16