Aleksiejuk, A. (2016). Próba interpretacji pojęcia «misterium» w odniesieniu do Boskiej Liturgii i świątyni. Elpis, (18), 93–99. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.12