Bendza, M. (2016). Rodzina ludzka w aspekcie paradygmatu Edenu. Analiza skrypturystyczno-patrystyczna. Elpis, (18), 51–56. https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.06