Sawicki, D. (2015). Rozwój drukarstwa muzycznego u staroobrzędowców popowców w XIX i na początku XX wieku. Elpis, (17), 127–138. https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.17