Doroszkiewicz, W. (2015). Rola Chilindaru w historii atoskiego monastycyzmu. Elpis, (17), 53–58. https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.07