Charkiewicz, J. (2015). Kanonizacja nowomęczenników okresu niewoli tureckiej w Kościele prawosławnym i ich znaczenie. Elpis, (17), 43–51. https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.06