Charkiewicz, J. (2015). Święci władcy jako kategoria świętości w prawosławiu. Elpis, (17), 25–29. https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.03