Czarota, I. A. (2015). Kosowo jako kolebka i skarbiec serbskiej duchowości w historii oraz współczesnej świadomości wschodnich Słowian. Elpis, (15), 93–97. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/120