Czarota, I. A. (2014). Kosowo jako kolebka i skarbiec serbskiej duchowości w historii oraz współczesnej świadomosci wschodnich Słowian. Elpis, (15), 85–91. Pobrano z https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/106