(1)
Mironowicz, A. Bractwa Cerkiewne Na Terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego W XVI–XVIII Wieku. Elpis 2014, 307-368.