(1)
Paprocki, ks. H. Zarys prawosławnej Nauki O Duchu Świętym. Elpis 2014, 11-39.