(1)
Kuca, Z. Fenomen świętości W Systemie poglądów Filozoficzno-Religijnych. Elpis 2014, 61-73.