(1)
Charkiewicz, J. Święci W Kalendarzowej Praktyce Liturgicznej kościoła prawosławnego. Elpis 2014, 205-226.