(1)
Wołosiuk, W. Sakralna Muzyka Bizantyjska I Jej wpływ Na Staroruską Muzykę Cerkiewną. Elpis 2014, 59-86.