(1)
Moćko, I. O Problemie Ewolucji Rosyjskiej Literacko-Krytycznej myśli O twórczości F.M. Dostojewskiego. Elpis 2023, 65-72.