(1)
Karczewski, P. „Anielskie Moce, spieszcie” – Stichery św. Romana Melodosa Na przedświęcie Narodzenia Chrystusa. Elpis 2023, 25-33.