(1)
Rogala, M. Uniwersum nadnarwiaƄskiej Wsi W Fotografii Jakuba Smolskiego. Elpis 2022, 103-109.