(1)
Naumiuk-Jakuc, A. Przekształcenie Chrzcielnicy W świątynię Domową W Budynku Domu Parafialnego Parafii prawosławnej św. Apostoła I Ewangelisty Jana Teologa W Białymstoku. Elpis 2022, 89-96.