(1)
Straczyński, K. Cerkiew Zwiastowania NMP W Supraślu I Jej Freski. Elpis 2022, 75-79.