(1)
Mironowicz, A. Najstarsze Dzieje Parafii Mielnickich. Elpis 2021, 147-153.