(1)
Makal, G.; Misijuk, W. Zarys Problematyki obcojęzycznych odpowiedników wyrazów hasłowych Słownika Polskiej Terminologii prawosławnej. Elpis 2021, 141-145.