(1)
Dmitruk, R. Pojęcie „nowej sakralności” W Muzyce Cerkiewnej. Elpis 2021, 137-140.