(1)
Ławreszuk, M.; Makal, P. Współczesne prawosławne Prawo kościelne – Problemy związane Z Systematyzacją I materiałami źródłowymi W języku Polskim. Elpis 2021, 127-135.