(1)
Pawełczyk-Dura, K. Rosyjska Cerkiew Prawosławna Po śmierci Patriarchy Tichona (Biełławina). Elpis 2021, 97-103.