(1)
Simakov, A. Notatka Nikołaja Grinkiewicza „O szkole” I Teksty uzupełniające. Elpis 2021, 89-95.