(1)
Pyczel, J. Organizacja I Funkcjonowanie Duszpasterstwa Wyznania prawosławnego W Wojsku Polskim Na Zachodzie W Latach 1941-1943. Elpis 2021, 69-75.