(1)
Bočkov, P. „Rosyjska Stara Cerkiew Chrystusa Hierarchii Białokrynickiej” – Jurysdykcja „biskupa” Alimpiusza (Wierbickiego): Historia Powstania I Stan Obecny. Elpis 2021, 63-67.