(1)
Rahimov, D. Teologia W Podejmowaniu Decyzji zarzÄ…dczych. Elpis 2021, 41-46.