(1)
Петручик, В. Teologiczno-Egzegetyczna Analiza Niedzielnych dogmatyków Wielkiej Wieczerni 1-Go Tonu. Elpis 2021, 29-39.