(1)
Saszko, I. Opowieści Pielgrzyma Jako Wprowadzenie W duchowość Hezychastyczną. Elpis 2021, 9-17.