(1)
Aleksiejuk, A. Podstawowe założenia Chrystocentryczno-Humanistycznego Modelu Wychowania W ujęciu prawosławnym. Elpis 2020, 107-112.