(1)
Pomelov, V.; Saharova, L.; Saharov, V. Święty Tryfon Wiacki Jako Misjonarz I oświeciciel (1546-1612). Elpis 2020, 41-44.