(1)
Mironowicz, A. Unie koƛcielne Na Ziemiach Polskich I Ich Konsekwencje. Elpis 2014, 159-168.