(1)
Pyczel, J. Organizacja I Funkcjonowanie Duszpasterstwa Wyznania prawosławnego W Wojsku Polskim Na Zachodzie W Latach 1943-1945. Elpis 2020, 9-15.