(1)
Karczewski, P. Zarys Historii Parafii Prawosławnej Zwiastowania NMP I św. Jana Teologa W Supraślu. Elpis 2019, 99-108.