(1)
MagrukА. Modlitwa Pańska I Jej Miejsce W życiu Liturgicznym prawosławia. Elpis 2019, 87-92.