(1)
Wilkiel, K. Historyczne Uwarunkowania Soboru Stu Rozdziałów. Elpis 2019, 27-33.