(1)
Лебецкий, В. Kościół I społeczeństwo: Miejsce I Znaczenie śpiewów prawosławnych We współczesnym społeczeństwie. Elpis 2019, 9-13.